Tagasiside Keelekümbluskonverentsile 2017 "Õppija areng ja õppimise käsitus"

Kas Keelekümbluskonverents 2017 "Õppija areng ja õppimise käsitus" pakkus teile uusi teadmisi?
0.00
0.00

Millised olid teie jaoks kõige huvipakkuvamad ettekannded? (Vali kolm)

1.0.00
2.0.00
3.0.00
Kommentaarid ettekannetele:

Millises töötoas osalesite?0.00
Kas töötuba/töötoad milles osalesite, vastas(id) teie ootustele?
0.00
0.00
0.00
Töötoa hinnangu põhjendus:
Kuidas hindate konverentsi korraldust?
0.00
0.00
0.00
0.00
Siia võite lisada omal soovil vabad kommentaarid konverentsi kohta ja ettepanekud järgmisteks konverentsideks:
Aitäh, et leidsid aega tagasiside kirjutamiseks. Palun vajuta nuppu "Registreeri", et tagasiside korraldajateni jõuaks.